Projektstyring

Cromwell tilbyder en komplet projetstyringsløsning for en bred vifte af projekter vedrørende indretning, udvikling, vedligeholdelse m.m.

Projektstyringen udgør en integreret del af vores værdiskabelse takket være den aktive forvaltning af ejendomme i Norden. Vi styrer projekter fra start til slut, hvilket giver os mulighed for at være proaktive, identificere potentielle problemer på forhånd og tage hånd om udfaldet.

Under indretningsarbejde sikrer vi desuden, at vores lejere oplever et minimum af forstyrrelser og gener, så de kan koncentrere sig helt om deres kerneforretning.

Vi tilbyder:

  • Fuldstændig styring af udbudsprocesser;
  • Udvælgelse, godkendelse og administration af leverandører;
  • Budgetstyring;
  • Gennemgang af regulativer;
  • Omkostningsberegninger;
  • Planlægningsstyring;
  • Kvalitetsstyring.

I Norden har vi gennemført en række genindretningsprogrammer som led i vores aktive tilgang til ejendomsforvaltningen. Disse spænder fra forbedring af lokaliteterne for eksisterende lejere, genindretning af uudnyttet areal med henblik på genudlejning, eller repositionering af aktiver som forberedelse på afhændelse.