Investeringsforvaltning

Cromwells tilgang til investeringsforvaltning bygger på vores omvendte House View-proces, som klart definerer, hvad vi ser som overbevisende investeringsmuligheder på de markeder, hvor vi opererer.

Vores team af investeringsforvaltere holder skarpt øje med det lokale marked for strategisk at opsøge og indgå aftaler om forretningsmuligheder i Norden ud fra et mål om at maksimere vores investorers afkast.

Vores strukturerede investeringsmetode omfatter indgående research af lokale økonomi- og markedsforhold, lejeroplysninger og ejendomsanalyser, som styres via en aktiv og detaljeret due diligence-proces til afdækning af såvel tekniske som miljømæssige, finansielle, strukturelle og juridiske aspekter.

Vi går proaktivt i dialog med bygherrer, udviklere og myndigheder på det danske marked, lige som vi opretholder forbilledlige relationer til nationale og lokale mæglere for at opsøge gode forretningsmuligheder, der tillader os at “købe intelligent, skabe merværdi og sælge intelligent”.

I Norden er vi på aktivt udkig efter ejendomsinvesteringer i høj kvalitet inden for sektorer som kontor og detailhandel samt industrielle distributionslagre og mindre logistik.

Hvis du vil vide mere om vores investeringskriterier, bedes du kontakte vores nordiske team.

Kefren Properties

Kefren Properties var et mandat til inddrivelse af nødlidende bankgæld, hvor Cromwell af Barclays Capital og sponsoren blev udpeget til at forestå en nedsalgs- og auktionsproces for en portefølje som følge af en presset rentebetalingsevne (ICR) i en belåningsstruktur delvist baseret på virksomhedsobligationer (CMBS), hvor gælden oversteg ejendomsværdien. 

Porteføljen bestod af godt 150 erhvervsejendomme til blandet anvendelse, beliggende rundt om i Sverige, med et samlet etageareal på 830.000 m2 og flere end 2.100 lejere. 

Det svenske forvaltningsteam, som blev udpeget i april 2010, havde i december 2011 solgt alle ejendommene og havde i løbet af den 18-måneders forvaltningsperiode indgået 445 nye lejemål og lejemålsfornyelser (på i alt 176.000 m2). Denne udlejningsaktivitet genererede nye og videreførte årlige lejeindtægter på 13,6 mio. euro, svarende til en stigning på 16 %, lige som porteføljens udlejningsprocent blev forøget med mere end 21 %.  

Udfaldet for Kefren Properties' obligationsejere blev fuld inddrivelse af seniorlånet og delvis inddrivelse af det efterstillede lån, hvorved långiverne fik dækket 450 mio. euro af deres udestående.