Integrerede europæiske ydelser

Vores lokale team får støtte fra vores koncern-, finans-, jura- og skatteeksperter, som sikrer integrerede ydelser på tværs af Europa.

  • Rapportering – Vi tilbyder nøjagtige portefølje- og ejendomsanalyser i vores kvalitetsrapporter på institutionsniveau.
  • Strukturering – Vi sikrer en hensigtsmæssig kapitalstruktur takket være vores markedsledende kompetencer inden for låneoptagelse og -forvaltning.
  • Regnskab – Vi følger detaljerede årlige forretningsplaner og regelmæssigt udarbejdede budget- og pengestrømsprognoser for at sikre overholdelse af planerne.
  • Erhvervsfinansiering – Vi opfylder kapitalkravene i hele risiko-/afkastspektret via vores teams af obligations- og aktieeksperter.
  • Risikostyring – Vi aftaler, fastlægger og overvåger risikoparametre i overensstemmelse med investorernes risikovillighed.
  • Ledelse og efterlevelse – Vi leverer en høj grad af ledelse og transparens med en tilbundsgående indsigt i de juridiske og regulatoriske restriktioner i forskellige retskredse.