Mark McLaughlin udnævnes til administrerende direktør for Cromwell Property Group Europe

Den globale ejendomsinvesteringskoncern Cromwell Property Group meddeler i dag, at Mark McLaughlin er udnævnt til administrerende direktør for koncernens europæiske aktiviteter.

Mark McLaughlin, der har brugt de seneste måneder på at forberede sig på sin nye rolle, har omfattende erfaring med europæisk investerings- og ejendomsforvaltning, idet han tidligere har været leder af koncernens europæiske ejendomsdivision Property Europe og chef for aktiviteterne i Benelux-landene. Mark McLaughlin skal referere til Paul Weightman, CEO i Cromwell Property Group, og får fuldt operationelt ansvar for driften af de europæiske aktiviteter.

Han overtager posten fra David Kirkby, der er indtrådt som Executive Director i koncernens europæiske ledelsesgruppe med ansvar for at udvikle og vedligeholde de stærke relationer til firmaets eksisterende kunder samt generere nye forretninger.

Paul Weightman, CEO for Cromwell Property Group Europe, udtaler: “Det glæder os at kunne meddele, at Mark efter en overgangsperiode nu er udnævnt til adm. direktør for vores europæiske aktiviteter, og at David indtræder i en ny rolle i koncernen. Disse udnævnelser understreger vores overordnede mål om at udvikle vores europæiske aktiviteter til en markedsledende platform for investeringsforvaltning. Det europæiske ejendomsmarkeds dybde og mangfoldighed gør det til en særdeles attraktiv forretningsmulighed for oversøisk kapital, der søger afkast på ejendomsinvesteringer. Vi er spændte på, hvad fremtiden kommer til at bringe, og overbeviste om, at vi med disse udnævnelser yderligere styrker strukturen i vores europæiske aktiviteter.”

Mark McLaughlin, adm. direktør for Cromwell Property Group Europe, siger: “Jeg er meget glad for at påtage mig denne rolle som leder af Cromwells europæiske aktiviteter. Det er en fantastisk mulighed for at bringe selsk

abet videre fremad i forfølgelsen af vores strategi om at skabe vækst i vores europæiske ejendomsforvaltning.

“Koncernens styrke bygger på den kvalitet og erfaring, som kendetegner vores lokale ejendoms- og fondsforvaltningsteams. Det bliver stadigt vigtigere at kunne tilbyde investorerne en global løsning på deres ejendomsinvesteringer, idet en stadigt stigende del af investorernes porteføljer fortsat anbringes i fast ejendom.”

David Kirkby, Executive Director i Cromwell Property Group Europe, udtaler: “Jeg glæder mig til at kunne sætte fokus på at styrke vores relationer med eksisterende og nye kunder til gavn for væksten i vores aktiviteter over hele Europa.”