Bæredygtighed

I Cromwell startede vi på at måle vores bæredygtighedsindsats i 2006 og begyndte at rapportere herom efter retningslinjerne i Global Reporting Initiative (GRI) i 2009, og den første Årsrapport blev udsendt samme år.

Vi tror på, at opfyldelse af vores primære forretningsmålsætning om at give investorerne i Cromwell Property Group et stabilt, stigende afkast pr. aktie kræver aktiv måling, forvaltning og oplysning om vores eksponering over for alle væsentlige økonomiske, sociale, ledelsesmæssige, miljømæssige og andre risici.

I Norden har Cromwell indført et “Grønt Bygningscertifikat” for nogle af ejendommene i vores portefølje. Et godt eksempel, hvor dette er anvendt i praksis, var en 15-etagers kontorejendom på 20.000 m2 i Göteborg, bygget i 1966. Som led i forhandlinger med lejerne om en 5-årig lejemålsforlængelse påtog vores lokale svenske team sig at gøre bygningen mere energieffektiv. Dette indebar udskiftning af de fleste af de eksisterende 2-lags vinduer med højtydende, energieffektive 3-lags vinduer med en U-værdi på 1.0. Sammen med en udskiftning af facadeinstallationerne og forskellige tilpasninger af ventilationsanlæggene har dette medført en betydelig forøgelse af bygningens energieffektivitet, hvilket har resulteret i en energibesparelse på cirka 70%.

Yderligere detaljer findes på siderne om bæredygtighed på vores koncernhjemmeside her.