Vores globale tilstedeværelse

Cromwell er en internt ledet australsk ejendomsinvesteringsfond (A-REIT), som er noteret på den australske fondsbørs, og hvis kapitalandele og værdipapirer er fordelt blandt ihændehavere i 22 lande.

Cromwells globale platform omfatter flere end 440+ medarbejdere i 28 afdelinger og 14 lande i Australien, New Zealand og Europa. Globalt har koncernen pr. 30. juni 2022 en samlet forvaltet aktivmasse på 7,9 mia. euro.

Vi er betroet kapitalpartner og fondsforvalter for en række globale og lokale investorer, kapitalindskydere og bankpartnere og nyder et godt og solidt omdømme for vores evne til at skabe værdi og levere højere risikovægtede afkast i alle ejendomsinvesteringens faser.

Our Presence