Vores globale tilstedeværelse

Cromwell er en internt ledet australsk ejendomsinvesteringsfond (A-REIT), som er noteret på den australske fondsbørs, og hvis kapitalandele og værdipapirer er fordelt blandt ihændehavere i 22 lande.

Cromwells globale platform omfatter 350+ medarbejdere fordelt på 20 kontorer i 15 lande i Australien, New Zealand og Europa. Globalt har koncernen samlet aktiver under forvaltning (AUM) på €7,6 milliarder pr. 31. december 2022.

Vi er betroet kapitalpartner og fondsforvalter for en række globale og lokale investorer, kapitalindskydere og bankpartnere og nyder et godt og solidt omdømme for vores evne til at skabe værdi og levere højere risikovægtede afkast i alle ejendomsinvesteringens faser.

Our Presence